Điều Khoản Và Điều Kiện

Chấp nhận các điều khoản

sofri.org (“Trang web”) cung cấp các bài báo, ảnh và dịch vụ lưu trữ video/viết blog cho bạn (“(Các) Dịch vụ”), tuân theo Điều khoản Dịch vụ (“ĐKDV”) sau đây, có thể được cập nhật theo thời gian. đến thời gian mà không cần thông báo cho bạn. Việc bạn sử dụng Dịch vụ cấu thành sự chấp nhận ĐKDV này và tạo ra một thỏa thuận pháp lý ràng buộc, vì vậy hãy đọc kỹ chúng. Xin lưu ý, bạn phải từ 13 tuổi trở lên để sử dụng Dịch vụ này. Bất kỳ tham chiếu nào đến chúng tôi, của chúng tôi, chúng tôi hoặc các từ tương tự sẽ đề cập đến Trang web này và các chi nhánh của nó.

Đăng ký

Bạn đồng ý rằng tất cả thông tin được cung cấp cho chúng tôi khi đăng ký và vào mọi thời điểm khác sẽ là sự thật, chính xác, hiện hành và đầy đủ. Bạn cũng đồng ý rằng bạn đảm bảo thông tin này sẽ luôn được cập nhật. Điều này đặc biệt áp dụng cho địa chỉ email của bạn vì chúng tôi sẽ chuyển tất cả thông tin liên lạc cho bạn về tài khoản của bạn đến địa chỉ email của bạn. Chúng tôi sẽ sử dụng thông tin bạn cung cấp cho chúng tôi theo Chính sách quyền riêng tư của chúng tôi (như được xác định bên dưới).

Chính sách bảo mật và giáo dục người tiêu dùng

Để sử dụng Dịch vụ, bạn đồng ý bị ràng buộc bởi Thông báo về Quyền riêng tư của Trang web. Vui lòng xem lại Thông báo về quyền riêng tư (có thể được truy cập tại Trang web) một cách thường xuyên vì nó có thể được cập nhật theo thời gian.

Bản quyền

Trừ khi có chỉ định khác, tất cả các tài liệu không phải nội dung của Trang web, bao gồm, nhưng không giới hạn, biểu trưng của Trang web và tất cả các thiết kế, văn bản, đồ họa, các tệp không có nội dung khác cũng như việc lựa chọn và sắp xếp chúng là tài sản độc quyền và có bản quyền của Trang web. Bạn có thể sao chép điện tử và in ra giấy các phần của Trang web này với mục đích duy nhất là sử dụng các tài liệu có trong đó cho mục đích thông tin và phi thương mại, chỉ sử dụng cho mục đích cá nhân. Bất kỳ việc sử dụng nào khác đối với các tài liệu trong Trang web này có nguồn gốc từ chúng tôi – bao gồm mọi mục đích sử dụng thương mại, sao chép cho các mục đích khác với các mục đích được mô tả ở trên, sửa đổi, phân phối, tái bản, hiển thị hoặc thực hiện – mà không có sự cho phép trước bằng văn bản của chúng tôi đều bị nghiêm cấm.

Nhãn hiệu

Tên và biểu trưng của Trang web là thương hiệu của chúng tôi và không được sao chép, bắt chước hoặc sử dụng toàn bộ hoặc một phần mà không có sự cho phép trước bằng văn bản của chúng tôi. Ngoài ra, tất cả các tiêu đề trang, đồ họa tùy chỉnh, biểu tượng nút và tập lệnh là nhãn hiệu dịch vụ, nhãn hiệu và/hoặc trang phục thương mại của Trang web và không được sao chép, bắt chước hoặc sử dụng toàn bộ hoặc một phần mà không có sự cho phép trước bằng văn bản của chúng tôi.

Sử dụng nội dung được gửi bởi bạn/người dùng/tác giả

Bằng cách tải lên, đăng, gửi hoặc gửi ảnh, tranh, ảnh hoặc bất kỳ nội dung nào khác bao gồm nhưng không giới hạn ở đồ họa, video, dữ liệu, văn bản, tệp, liên kết, phần mềm, nhạc, âm thanh (“NỘI DUNG”), bạn đồng ý là bị ràng buộc bởi các Điều kiện sử dụng này. Nếu bạn không đồng ý, không tải lên, đăng, gửi hoặc gửi bất kỳ nội dung nào đến trang web này.

Bạn đồng ý rằng bất kỳ Nội dung nào bạn tải lên, đăng, gửi email, truyền tải hoặc cung cấp theo cách khác thông qua Dịch vụ đều không được bảo mật và rằng chúng tôi sẽ có giấy phép không độc quyền, vĩnh viễn trên toàn thế giới để sử dụng bất kỳ Nội dung nào như vậy liên quan đến Dịch vụ và của chúng tôi. doanh nghiệp (và bất kỳ người kế thừa nào), bao gồm nhưng không giới hạn ở việc quảng bá và phân phối lại một phần hoặc toàn bộ Dịch vụ (và các sản phẩm phái sinh của Dịch vụ) ở bất kỳ định dạng phương tiện nào và thông qua bất kỳ kênh truyền thông nào. Theo đây, bạn cũng cấp cho mỗi Người dùng giấy phép không độc quyền để truy cập Nội dung của bạn thông qua Trang web và để sử dụng, sao chép, phân phối, chuẩn bị các tác phẩm phái sinh, hiển thị và thực hiện Nội dung đó khi được phép thông qua chức năng của Trang web và theo các Điều khoản này. Dịch vụ. Việc gửi bất kỳ tài liệu nào cho chúng tôi từ bỏ không hủy ngang bất kỳ và tất cả “quyền nhân thân” trong các tài liệu đó, bao gồm quyền làm cha và quyền toàn vẹn. Giấy phép nói trên do bạn cấp sẽ chấm dứt sau khi bạn xóa hoặc xóa Nội dung khỏi Trang web.

Hành vi của người dùng/ thành viên

Bạn hiểu rằng tất cả Nội dung được đăng bởi Người dùng/Tác giả, cho dù được đăng công khai hay truyền tải riêng tư, đều thuộc trách nhiệm duy nhất của Người dùng mà từ đó Nội dung đó bắt nguồn. Điều này có nghĩa là bạn – Tác giả, chứ không phải chúng tôi – Trang web, hoàn toàn chịu trách nhiệm đối với tất cả Nội dung mà bạn/người dùng/tác giả tải lên, đăng, gửi email, truyền tải hoặc cung cấp theo cách khác thông qua Dịch vụ. Chúng tôi không kiểm soát Nội dung được đăng qua Dịch vụ và do đó, không đảm bảo tính chính xác, toàn vẹn hoặc chất lượng của Nội dung đó.

Bạn hiểu rằng bằng cách sử dụng Dịch vụ, bạn có thể tiếp xúc với Nội dung gây khó chịu, khiếm nhã hoặc phản cảm. Trong mọi trường hợp, chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý dưới bất kỳ hình thức nào đối với bất kỳ Nội dung nào, bao gồm nhưng không giới hạn ở bất kỳ lỗi hoặc thiếu sót nào trong bất kỳ Nội dung nào hoặc đối với bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào phát sinh do việc sử dụng bất kỳ Nội dung nào được đăng , được gửi qua email, được truyền hoặc cung cấp theo cách khác thông qua Dịch vụ.

Bạn đồng ý không sử dụng Dịch vụ để:

 1. Tải lên, đăng, gửi email, truyền tải hoặc cung cấp bất kỳ Nội dung nào bất hợp pháp, có hại, đe dọa, lạm dụng, quấy rối, quanh co, phỉ báng, thô tục, tục tĩu, bôi nhọ, xâm phạm quyền riêng tư của người khác, thù địch hoặc phân biệt chủng tộc, dân tộc hoặc có thể bị phản đối theo cách khác;
 2. Làm hại trẻ vị thành niên dưới bất kỳ hình thức nào;
 3. Mạo danh bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào, bao gồm, nhưng không giới hạn ở, viên chức của Trang web, người đứng đầu diễn đàn, người hướng dẫn hoặc người tổ chức, hoặc tuyên bố sai sự thật hoặc nói cách khác xuyên tạc mối quan hệ của bạn với một người hoặc tổ chức;
 4. Giả mạo các tiêu đề hoặc thao túng các số nhận dạng để che giấu nguồn gốc của bất kỳ Nội dung nào được truyền qua Dịch vụ;
 5. Tải lên, đăng, gửi email, truyền hoặc cung cấp bất kỳ Nội dung nào mà bạn không có quyền cung cấp theo bất kỳ luật nào hoặc theo các mối quan hệ hợp đồng hoặc ủy thác (chẳng hạn như thông tin nội bộ, thông tin độc quyền và bí mật được biết hoặc tiết lộ như một phần của mối quan hệ việc làm hoặc theo thỏa thuận không tiết lộ);
 6. Tải lên, đăng, gửi email, truyền tải hoặc cung cấp bất kỳ Nội dung nào vi phạm bất kỳ bằng sáng chế, thương hiệu, bí mật thương mại, bản quyền hoặc quyền sở hữu nào khác của bất kỳ bên nào hoặc sẽ vi phạm bất kỳ quyền công khai, quyền riêng tư hoặc quyền nào khác của bất kỳ bên nào mà không được sự cho phép trước của chủ sở hữu quyền đó. Điều này bao gồm chân dung nhóm hoặc cá nhân của những người được chụp bởi các nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp. Hình ảnh của mọi người chỉ có thể được sử dụng với sự cho phép của cá nhân có hình ảnh được miêu tả (hoặc đối với trẻ vị thành niên, sự cho phép của cha mẹ hoặc người giám hộ của họ). Điều này bao gồm những người nổi tiếng và vận động viên chuyên nghiệp, cũng như những công dân bình thường;
 7. Tải lên, đăng, gửi email, truyền tải hoặc cung cấp bất kỳ tài liệu quảng cáo, quảng cáo không được yêu cầu hoặc trái phép, “thư rác”, “thư rác”, “thư dây chuyền”, “sơ đồ kim tự tháp” hoặc bất kỳ hình thức chào mời nào khác;
 8. Tải lên, đăng, gửi email, liên kết, truyền tải hoặc cung cấp bất kỳ tài liệu nào có chứa vi-rút phần mềm hoặc bất kỳ mã máy tính, tệp hoặc chương trình nào khác được thiết kế để làm gián đoạn, phá hủy hoặc hạn chế chức năng của bất kỳ phần mềm máy tính hoặc phần cứng hoặc thiết bị viễn thông nào;
 9. Can thiệp hoặc làm gián đoạn Dịch vụ hoặc các máy chủ hoặc mạng được kết nối với Dịch vụ hoặc không tuân theo bất kỳ yêu cầu, thủ tục, chính sách hoặc quy định nào của các mạng được kết nối với Dịch vụ;
 10. Cố ý hoặc vô ý vi phạm bất kỳ luật hiện hành nào của địa phương, tiểu bang, quốc gia hoặc quốc tế, bao gồm nhưng không giới hạn ở các quy định do Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ ban hành, bất kỳ quy tắc nào của bất kỳ quốc gia hoặc sàn giao dịch chứng khoán nào khác, bao gồm nhưng không giới hạn ở New York Sàn giao dịch chứng khoán, Sàn giao dịch chứng khoán Mỹ hoặc NASDAQ và bất kỳ quy định nào có hiệu lực pháp luật;
 11. “Theo dõi” hoặc quấy rối người khác;
 12. Thu thập hoặc lưu trữ dữ liệu cá nhân về những Người dùng khác;
 13. Liên kết đến hoặc đề cập đến Nội dung không được phép theo TOS này;
 14. Mặt khác sử dụng dịch vụ theo cách mà chúng tôi cho là không phù hợp.

Có thể xóa nội dung

Chúng tôi có quyền, nhưng không có nghĩa vụ, giám sát và chỉnh sửa hoặc xóa bất kỳ hoạt động hoặc Nội dung nào mà chúng tôi cho là có hại cho Người dùng, chúng tôi hoặc quyền của bất kỳ bên thứ ba nào hoặc vi phạm bất kỳ luật hiện hành nào. Điều này bao gồm quyền, nhưng không phải nghĩa vụ, xóa bất kỳ văn bản hoặc hình ảnh nào do bạn tải lên mà chúng tôi cho là không phù hợp hoặc chúng tôi tin rằng có thể khiến chúng tôi phải chịu bất kỳ trách nhiệm pháp lý nào, bao gồm nhưng không giới hạn những điều sau:

 • Ảnh, tranh, ảnh, văn bản hoặc các tài liệu khác do Người dùng gửi được bảo vệ bởi nhãn hiệu, bản quyền, quyền công khai hoặc quyền sở hữu khác mà không có sự cho phép rõ ràng của chủ sở hữu các quyền đó;
 • Hình ảnh khỏa thân một phần hoặc toàn bộ của bất kỳ ai, ở mọi lứa tuổi, mọi giới tính, kể cả hình ảnh hoặc từ ngữ khêu gợi tình dục;
 • Những bình luận tục tĩu hoặc xúc phạm bao gồm nhưng không giới hạn ở các biểu hiện phân biệt chủng tộc, cố chấp hoặc thù hận, hoặc mang tính lạm dụng, vu khống hoặc xúc phạm;
 • Bất kỳ tài liệu bất hợp pháp nào, chẳng hạn như biểu hiện lạm dụng, ngôn ngữ và hình ảnh xúc phạm, tục tĩu hoặc nội dung khiêu dâm, bao gồm nhưng không giới hạn ở lạm dụng trẻ em, nội dung khiêu dâm trẻ em, mô tả trẻ vị thành niên tham gia vào hành vi tình dục hoặc các tình huống tình dục rõ ràng hoặc bất kỳ tài liệu nào khác có thể cung cấp làm phát sinh bất kỳ trách nhiệm dân sự hoặc hình sự nào theo hoặc vi phạm bất kỳ luật hiện hành nào.

Liên kết đến trang web của chúng tôi

Bạn được cấp quyền hạn chế, không độc quyền để tạo một siêu liên kết đến Trang web này với điều kiện là liên kết đó không mô tả chúng tôi hoặc bất kỳ dịch vụ nào của nó theo cách sai trái, gây hiểu lầm, xúc phạm hoặc nói cách khác là phỉ báng. Quyền hạn chế này có thể bị thu hồi bất cứ lúc nào. Bạn không được sử dụng, đóng khung hoặc sử dụng các kỹ thuật đóng khung để đính kèm bất kỳ nhãn hiệu, biểu tượng hoặc thông tin độc quyền nào khác của chúng tôi, bao gồm các hình ảnh được tìm thấy trên Trang web, nội dung của bất kỳ văn bản nào hoặc bố cục/thiết kế của bất kỳ trang hoặc biểu mẫu nào có trên một trang mà không có sự đồng ý rõ ràng bằng văn bản của chúng tôi.

Hơn nữa, bạn không được sử dụng bất kỳ thẻ meta hoặc bất kỳ “văn bản ẩn” nào khác sử dụng tên, nhãn hiệu hoặc tên sản phẩm của chúng tôi mà không có sự đồng ý rõ ràng bằng văn bản của chúng tôi. Ngoại trừ như đã lưu ý ở trên, bạn không được chuyển giao bất kỳ quyền hoặc giấy phép nào theo ngụ ý, ngăn cản hoặc theo cách khác trong hoặc theo bất kỳ bằng sáng chế, nhãn hiệu, bản quyền hoặc quyền sở hữu nào của chúng tôi hoặc bất kỳ bên thứ ba nào. Chúng tôi không đưa ra tuyên bố hay tuyên bố nào về và không chịu trách nhiệm về chất lượng, nội dung, bản chất hoặc độ tin cậy của các trang web liên kết đến Trang web này.

Liên kết của bên thứ ba

Chúng tôi có thể cung cấp các liên kết đến các trang web và nội dung của bên thứ ba (“Nội dung của bên thứ ba”) như một dịch vụ cho những người quan tâm đến thông tin này. Chúng tôi không theo dõi, cũng như không có bất kỳ quyền kiểm soát nào đối với bất kỳ Nội dung của bên thứ ba nào. Chúng tôi không xác nhận hoặc chấp nhận bất kỳ Nội dung của bên thứ ba nào và không thể đảm bảo tính chính xác hoặc đầy đủ của nó. Chúng tôi không tuyên bố hay bảo đảm dưới bất kỳ hình thức nào liên quan đến Nội dung của bên thứ ba đó hoặc bất kỳ thông tin nào có trong đó và không chịu trách nhiệm cập nhật hoặc xem xét bất kỳ Nội dung của bên thứ ba nào.

Khi rời khỏi Trang web, bạn nên lưu ý rằng TOS không còn chi phối nữa và do đó, bạn nên xem lại các điều khoản và chính sách hiện hành, bao gồm cả quyền riêng tư và thực tiễn thu thập dữ liệu, của trang web cụ thể đó. Người dùng tự chịu rủi ro khi sử dụng các liên kết này và Nội dung của bên thứ ba có trong đó.

Khiếu nại vi phạm bản quyền; Đại lý được chỉ định

Nếu bạn tin rằng bất kỳ tài liệu nào trên Trang web vi phạm bất kỳ bản quyền nào mà bạn sở hữu hoặc kiểm soát hoặc bất kỳ liên kết nào trên Trang web hướng người dùng đến một trang web khác có chứa tài liệu vi phạm bất kỳ bản quyền nào mà bạn sở hữu hoặc kiểm soát, thì bạn có thể gửi một thông báo về hành vi vi phạm đó với Đại lý được chỉ định của chúng tôi. Vui lòng xem Thông báo và Thủ tục Thông báo cho Đại lý được chỉ định về Khiếu nại Vi phạm Bản quyền.

Thông báo và thủ tục thông báo cho đại lý được chỉ định về khiếu nại vi phạm bản quyền

Theo Đạo luật bản quyền kỹ thuật số thiên niên kỷ (“DMCA“), 17 USC 512(c)(3), thông tin sau phải được cung cấp cho Đại lý được chỉ định của chúng tôi,

Đại lý bản quyền: James Geise: [email protected]

Thông báo:

 • Chữ ký vật lý hoặc điện tử của người được ủy quyền hành động thay mặt chủ sở hữu độc quyền bị cáo buộc vi phạm.
 • Nhận dạng tác phẩm có bản quyền được cho là đã bị vi phạm hoặc, nếu nhiều tác phẩm có bản quyền tại một trang web trực tuyến được bao phủ bởi một thông báo, danh sách đại diện của các tác phẩm đó tại trang web đó.
 • Nhận dạng tài liệu được cho là vi phạm hoặc là đối tượng của hoạt động vi phạm và tài liệu đó sẽ bị xóa hoặc quyền truy cập vào tài liệu đó sẽ bị vô hiệu hóa và thông tin đủ hợp lý để cho phép nhà cung cấp dịch vụ xác định vị trí tài liệu.
 • Thông tin đủ hợp lý để cho phép chúng tôi liên hệ với bên khiếu nại, chẳng hạn như địa chỉ, số điện thoại và, nếu có, địa chỉ thư điện tử mà tại đó có thể liên hệ với bên khiếu nại.
 • Tuyên bố rằng bên khiếu nại thực sự tin rằng việc sử dụng tài liệu theo cách bị khiếu nại không được chủ sở hữu bản quyền, đại lý của chủ sở hữu bản quyền hoặc luật pháp cho phép.
 • Tuyên bố rằng thông tin trong thông báo là chính xác và chịu hình phạt nếu khai man rằng bên khiếu nại được ủy quyền hành động thay mặt cho chủ sở hữu độc quyền bị cáo buộc vi phạm.
 • Nếu bạn không tuân thủ tất cả các yêu cầu nêu trên trong thông báo của mình, thông báo của bạn có thể không hợp lệ.
 • Chính sách của chúng tôi là chấm dứt tài khoản và/hoặc tư cách thành viên của những Người dùng nhiều lần vi phạm hoặc nhiều lần bị buộc tội vi phạm, trong những trường hợp thích hợp.

Chấm dứt

Trong trường hợp bạn là người dùng đã đăng ký của Trang web, bạn có thể chấm dứt đăng ký đó bằng cách thông báo cho Trang web bằng cách gửi e-mail đến [email protected]. Sau khi nhận được thông báo chấm dứt của bạn, chúng tôi sẽ chấm dứt tài khoản của bạn.
Chúng tôi có thể chấm dứt quyền truy cập của bạn vào Dịch vụ hoặc đăng ký của bạn bất kỳ lúc nào trong trường hợp Người dùng hoặc bất kỳ ai truy cập Dịch vụ bằng tên người dùng đã đăng ký của Người dùng vi phạm Điều khoản dịch vụ này. Chúng tôi, theo quyết định riêng của mình, cũng có thể chấm dứt ĐKDV này bất kỳ lúc nào mà không cần lý do và có thể tạm dừng quyền truy cập Dịch vụ mà không cần thông báo cho bất kỳ Người dùng nào.

Sự bồi thường

Người dùng đồng ý bồi thường và giữ cho chúng tôi, cha mẹ, bạn bè, chi nhánh, cán bộ và nhân viên của chúng tôi, không bị tổn hại trước bất kỳ khiếu nại hoặc yêu cầu nào, bao gồm phí luật sư hợp lý, do bất kỳ bên thứ ba nào thực hiện do hoặc phát sinh từ việc Người dùng sử dụng Trang web, vi phạm Điều khoản dịch vụ này của Người dùng hoặc hành vi vi phạm của Người dùng hoặc bất kỳ người dùng nào khác đối với tài khoản của Người dùng đối với bất kỳ quyền sở hữu trí tuệ hoặc quyền nào khác của bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào.

Từ chối bảo hành

Bạn rõ ràng hiểu và đồng ý rằng:

 1. Việc bạn sử dụng dịch vụ là rủi ro duy nhất của bạn. Dịch vụ được cung cấp trên cơ sở “nguyên trạng” và “như sẵn có”. Theo đây, chúng tôi từ chối mọi bảo đảm và điều kiện liên quan đến bất kỳ tài liệu nào được đăng trên trang web này hoặc bất kỳ tài liệu nào khác được tham chiếu bởi hoặc liên kết với trang web này và/hoặc từ chối rõ ràng mọi bảo đảm dưới bất kỳ hình thức nào, dù rõ ràng hay ngụ ý, bao gồm, nhưng không giới hạn ở các bảo đảm ngụ ý về khả năng bán được, tính phù hợp cho một mục đích cụ thể và không vi phạm.
 2. Chúng tôi không đảm bảo rằng
  1. Dịch vụ sẽ đáp ứng yêu cầu của bạn,
  2. Dịch vụ sẽ không bị gián đoạn, kịp thời, an toàn, không có phần mềm độc hại hoặc không có lỗi,
  3. Các kết quả có thể thu được từ việc sử dụng dịch vụ sẽ chính xác hoặc đáng tin cậy,
  4. Chất lượng của bất kỳ sản phẩm, dịch vụ, thông tin hoặc tài liệu nào khác mà bạn mua hoặc có được thông qua dịch vụ sẽ đáp ứng mong đợi của bạn và
  5. bất kỳ lỗi nào trong phần mềm sẽ được sửa chữa.
 3. Bất kỳ tài liệu nào được tải xuống, truy cập, xem hoặc có được thông qua việc sử dụng dịch vụ đều được thực hiện theo quyết định và rủi ro của riêng bạn và bạn sẽ tự chịu trách nhiệm về mọi thiệt hại đối với hệ thống máy tính của mình hoặc mất dữ liệu do tải xuống bất kỳ tài liệu nào như vậy. vật liệu.
 4. Trong mọi trường hợp, chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ thiệt hại đặc biệt, trực tiếp, gián tiếp, ngẫu nhiên, do hậu quả hoặc bất kỳ loại thiệt hại nào phát sinh từ hoặc liên quan đến việc sử dụng hoặc thực hiện thông tin có trong bất kỳ tài liệu nào được đăng trên trang web này hoặc trong bất kỳ tài liệu nào khác được tham chiếu bởi hoặc liên kết với trang web này, theo bất kỳ lý thuyết trách nhiệm pháp lý nào được sử dụng.
 5. Không có lời khuyên hoặc thông tin nào, dù bằng lời nói hay bằng văn bản, mà bạn có được từ chúng tôi hoặc trang web hoặc thông qua hoặc từ dịch vụ sẽ tạo ra bất kỳ bảo đảm nào không được nêu rõ trong tos.

Chúng tôi bảo lưu quyền thay đổi bất kỳ và tất cả nội dung có trên trang web bất kỳ lúc nào mà không cần thông báo trước. tham chiếu đến bất kỳ sản phẩm, dịch vụ, quy trình hoặc thông tin nào khác, theo tên thương mại, nhãn hiệu, nhà sản xuất, nhà cung cấp hoặc cách khác không cấu thành hoặc ngụ ý chứng thực, tài trợ hoặc khuyến nghị của chúng tôi.

Trách nhiệm hữu hạn

Bạn hiểu rõ và đồng ý rằng chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý đối với bất kỳ thiệt hại trực tiếp, gián tiếp, ngẫu nhiên, đặc biệt, do hậu quả hoặc mẫu mực nào, bao gồm nhưng không giới hạn ở các thiệt hại do mất lợi nhuận, uy tín, việc sử dụng, dữ liệu hoặc các tổn thất vô hình khác (ngay cả khi chúng tôi đã được thông báo về khả năng xảy ra những thiệt hại đó), do:

 1. Việc sử dụng hoặc không thể sử dụng dịch vụ;
 2. Chi phí mua sắm hàng hóa và dịch vụ thay thế phát sinh từ bất kỳ hàng hóa, dữ liệu, thông tin hoặc dịch vụ nào được mua hoặc có được hoặc tin nhắn nhận được hoặc giao dịch được thực hiện thông qua hoặc từ dịch vụ;
 3. Truy cập trái phép hoặc thay đổi đường truyền hoặc dữ liệu của bạn;
 4. Tuyên bố hoặc hành vi của bất kỳ bên thứ ba nào trên dịch vụ;
 5. Bất kỳ vấn đề nào khác liên quan đến dịch vụ.

Loại trừ và hạn chế

Một số khu vực pháp lý không cho phép loại trừ một số bảo đảm nhất định hoặc giới hạn hoặc loại trừ trách nhiệm pháp lý đối với các thiệt hại ngẫu nhiên hoặc do hậu quả. Theo đó, một số hạn chế trên có thể không áp dụng cho bạn.

Lưu ý

Thông báo cho bạn có thể được thực hiện qua email hoặc thư thông thường. Dịch vụ cũng có thể cung cấp thông báo về những thay đổi đối với TOS hoặc các vấn đề khác bằng cách hiển thị thông báo hoặc liên kết đến thông báo cho bạn nói chung trên Dịch vụ.

Thông tin chung

ĐKDV cấu thành toàn bộ thỏa thuận giữa bạn và chúng tôi và chi phối việc bạn sử dụng Dịch vụ, thay thế mọi thỏa thuận trước đó giữa bạn và chúng tôi. Bạn cũng có thể phải tuân theo các điều khoản và điều kiện bổ sung có thể áp dụng khi bạn sử dụng các dịch vụ liên kết của chúng tôi, nội dung của bên thứ ba hoặc phần mềm của bên thứ ba. TOS và mối quan hệ giữa bạn và chúng tôi sẽ được điều chỉnh bởi luật pháp của Vùng Groningen bất kể xung đột của các quy định pháp luật. Bạn đồng ý tuân theo quyền tài phán cá nhân và độc quyền của các tòa án nằm trong thành phố Groningen, Groningen. Việc chúng tôi không thực hiện hoặc thực thi bất kỳ quyền hoặc quy định nào của TOS sẽ không cấu thành sự từ bỏ quyền hoặc quy định đó. Nếu bất kỳ điều khoản nào của ĐKDV bị tòa án có thẩm quyền phán quyết là không hợp lệ, Tuy nhiên, các bên đồng ý rằng tòa án nên cố gắng thực hiện ý định của các bên như được phản ánh trong điều khoản và các điều khoản khác của ĐKDV vẫn có hiệu lực đầy đủ. Bạn đồng ý rằng bất kể quy chế hoặc luật nào trái ngược, mọi khiếu nại hoặc nguyên nhân khởi kiện phát sinh từ hoặc liên quan đến việc sử dụng Dịch vụ hoặc ĐKDV phải được đệ trình trong vòng một (1) năm sau khi phát sinh khiếu nại hoặc nguyên nhân khởi kiện đó hoặc bị cấm vĩnh viễn. Các tiêu đề phần trong ĐKDV chỉ nhằm mục đích thuận tiện và không có hiệu lực pháp lý hoặc hợp đồng. mọi khiếu nại hoặc nguyên nhân khởi kiện phát sinh từ hoặc liên quan đến việc sử dụng Dịch vụ hoặc ĐKDV phải được nộp trong vòng một (1) năm sau khi khiếu nại hoặc nguyên nhân khởi kiện đó phát sinh hoặc bị cấm vĩnh viễn. Các tiêu đề phần trong ĐKDV chỉ nhằm mục đích thuận tiện và không có hiệu lực pháp lý hoặc hợp đồng. mọi khiếu nại hoặc nguyên nhân khởi kiện phát sinh từ hoặc liên quan đến việc sử dụng Dịch vụ hoặc ĐKDV phải được nộp trong vòng một (1) năm sau khi khiếu nại hoặc nguyên nhân khởi kiện đó phát sinh hoặc bị cấm vĩnh viễn. Các tiêu đề phần trong ĐKDV chỉ nhằm mục đích thuận tiện và không có hiệu lực pháp lý hoặc hợp đồng.

Vi phạm và Nhận xét

Vui lòng báo cáo bất kỳ hành vi vi phạm ĐKDV nào tới lạm dụ[email protected], có tiêu đề: Lạm dụng/Vi phạm; hoặc đưa ra bất kỳ nhận xét nào tới [email protected].

Cập nhật lần cuối
Thứ ba, ngày 11 tháng 12 năm 2022 – 00:04:23 AM